Image

Usprawnijmy Twój marketing

Pracuję w marketingu i sprzedaży od kilku lat.

W tym czasie firmy, z którymi współpracowałem, zauważyły lepsze generowanie leadów, marketing produktów / sprzedaży oraz zarządzanie procesami.

Moje doświadczenie B2B pozwoli nam osiągnąć cele, marketingowe punkty styczności i odpowiednie wskaźniki KPI.