Czy w personalizacji w mailingach jest możliwość tworzenia konstrukcji warunkowych – np. jeśli użytkownik jest kobietą, tytuł maila będzie X, a jeśli jest mężczyzną, tytuł maila będzie Y?

16 stycznia 2019 09:20

Jakie funkcje można wykonywać na HTML-u, czy można tworzyć zmienne jak powinnien wygladac kod jeżeli chcemy wykonać pewne warunkowania

1 Odpowiedź


16 stycznia 2019 10:35

Zakladając że płeć jest przechowywana w custom attribute typu string i przyjmuje wartości "M" i "K", odpowiedno dla mężczyzn i kobiet, można zrobić coś takiego w tytule maila:

{% if receiver.plec == "K" %} tytul dla kobiet {% elif receiver.plec == "M" %} tytul dla mężczyzn {% else %} tytuł w innym przypadku, np jak nie ma ustawionej płci {% endif %}