image-handler

Push notyfikacje: Zwiększ sprzedaż bez ponoszenia kosztów

Zadbaj o to, by użytkownicy wracali, wysyłając ciekawe, mobilne powiadomienia push.

header-image
image-handler

Spersonalizuj wiadomości

Zwiększ współczynniki kliknięć dzięki wykorzystywaniu w treści atrybutów odbiorcy, takich jak imię lub nazwa firmy.

Powiadamiaj zainteresowanych odbiorców

Wybierz, aby wysyłać powiadomienia do wszystkich subskrybentów lub tylko tych, którzy spełniają określone kryteria.

image-handler
image-handler

Twórz kolejki powiadomień

Skonfiguruj rytm powiadomień push, które utrzymają użytkowników w ruchu i zapewnią stały przepływ ruchu.

quick-setup
Szybka konfiguracja

Kilka minut wystarczy, aby rozpocząć wysyłanie powiadomień push.

notifications
Mobilny push

Zwiększ zaangażowanie w aplikację mobilną, wysyłając spersonalizowane wiadomości na smartfon użytkownika.

groups
Ukierunkowane kampanie

Wysyłaj powiadomienia do określonej grupy subskrybentów spełniających nawet najbardziej szczegółowe kryteria.

notes
Automatyczne kampanie

Wysyłaj powiadomienia push automatycznie określając, które zachowanie użytkownika powinno uruchomić ich wysyłkę.

message
Śledzenie w czasie rzeczywistym

Zoptymalizuj wyniki obserwując, ile osób zobaczyło i kliknęło powiadomienie push.