Powiadomienia Push: Zwiększ sprzedaż bez ponoszenia kosztów

Zadbaj o to, by użytkownicy wracali, wysyłając ciekawe notyfikacje push na komputery i telefony.

Nie wymagamy karty kredytowej. Darmowy dostęp przez 14 dni.

Push notification with hello and user name message
round orangeborder corner right top
Push notification including welcome message
Spersonalizuj wiadomości

Zwiększ współczynniki kliknięć dzięki wykorzystywaniu w treści atrybutów odbiorcy, takich jak imię lub nazwa firmy.

round orange
Filters window on white background
Powiadamiaj zainteresowanych odbiorców

Wysyłaj powiadomienia do wszystkich subskrybentów lub tylko tych, którzy spełniają określone kryteria.

round orange square blue
Triggers icons on the white background
Twórz kolejki powiadomień

Skonfiguruj rytm powiadomień push, które utrzymają użytkowników w ruchu i zapewnią stały przepływ informacji.

Więcej funkcji

Skontaktuj się z klientami i użytkownikami odwiedzającymi twoją stronę za pomocą różnych kanałów komunikacji i zarządzaj nimi z jednego miejsca.

quick setup

Szybka konfiguracja

Kilka minut wystarczy, aby rozpocząć wysyłanie powiadomień push.

mobile push

Mobilny push

Zwiększ zaangażowanie w aplikację mobilną, wysyłając spersonalizowane wiadomości na smartfon użytkownika.

target campaign

Ukierunkowane kampanie

Wysyłaj powiadomienia do określonej grupy subskrybentów spełniających nawet najbardziej szczegółowe kryteria.

automatic campaigns

Automatyczne kampanie

Wysyłaj powiadomienia push automatycznie określając, które zachowanie użytkownika powinno uruchomić ich wysyłkę.

real time

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Zoptymalizuj wyniki obserwując, ile osób zobaczyło i kliknęło powiadomienie push.