Polityka prywatności

Pierwszym krokiem w celu ochrony twoich danych oraz klientów są jasne zasady.

Sekcja 1 - Co robimy z danymi od Ciebie?

Podczas rejestrowania się na naszej stronie, zostaniesz poproszony o wprowadzenie swojego imienia i nazwiska, adres email, adres firmy, numer telefonu, danych z karty kredytowej oraz inneinformacje, które pomogą nam podwyższyć personalizację usługi.

Podczas zakupu naszych planów bądź korzystania z darmowej wersji próbnej, jako część procesu zbieramy informacje, które nam jednocześnie dostarczasz: imię i nazwisko, lokalizację oraz adres email.

Podczas przeglądania naszej strony, również automatycznie otrzymujemy adres IP Twojego komputera w celu zbierania informacji dotyczących twojej przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Email marketing: za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile dotyczące naszej firmy, nowych produktów i innych aktualizacji.

Możemy użyć informacji, które zbieramy podczas Twojej rejestracji, realizacji zakupów, zapisania się na nasz newsletter, odpowiedzi na ankietę, komunikacji na czacie, przeglądania naszej witryny lub użyć innych funkcji w następujący sposób:

Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika i umożliwić nam dostarczanie treści i produktów, którymi jesteś najbardziej zainteresowany.
Aby ulepszyć naszą stronę internetową, aby lepiej Ci służyła.
Aby administrować konkursami, promocjami, ankietami lub innymi funkcjami witryny.
Aby szybko przetworzyć transakcje.

Na naszej stronie nie ma produktów lub usług dostarczanych od stron trzecich.

Sekcja 3 - Ujawnienie

Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy Twoich danych osobistych żadnym stronom trzecim jeżeli nie uzyskamy od Ciebie na to zgody. Nie dotyczy to hostingu stron partnerskich oraz stron, które pomagają w utrzymaniu strony, prowadzeniu działalności biznesowej oraz serwisowaniu, w momencie, gdy poufność informacji jest zachowana. Możemy ujawnić Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, polityką wewnętrzną UserEngage, oraz gdy respektuje prawa, własność lub ochronę innych osób.

Jednakże, wszystkie dane oprócz osobowych mogą zostać udostępnione partiom trzecim w celach marketingowych, reklamowych bądź podobnych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe jeżeli wymaga tego od nas prawo albo jeżeli nie będzie przestrzegany Regulamin UserEngage.

W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć o szczególnym przypadku interakcji ze stroną trzecią, a mianowicie o szczególnych wymaganiach integracji z Gmail.

Jeśli zdecydujesz się zintegrować skrzynkę Gmail z usługą subskrypcji, możesz skorzystać z integracji Gmail i zezwolić witrynie User.com na dostęp do swoich danych w Gmailu. Użycie opcji "Integracja Gmail" z usługą subskrypcji umożliwi dostęp do odczytywania wiadomości e-mail z konta Gmail. W szczególności, Usługa subskrypcji będzie czytać i przechowywać przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail oraz ich nagłówki, tematy, listy dystrybucyjne, czas wysłania i treść wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail użytkownika mogą zawierać informacje wrażliwe, takie jak nazwy kontaktów, prywatne wiadomości, informacje finansowe lub medyczne. W tym miejscu należy pamiętać, że Twoja korespondencja będzie widoczna dla innych użytkowników Twoim zespole.

Dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z danych Google:

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki prywatności, jeśli użytkownik udostępni User.com dostęp do swoich danych Gmail przy użyciu Integracji Gmail, korzystanie przez nas z tych danych będzie podlegało tym dodatkowym ograniczeniom:

Będziemy korzystać z dostępu tylko do odczytu treści wiadomości Gmail (w tym załączników), metadanych, nagłówków i ustawień do przetwarzania wiadomości e-mail w celu zwiększenia wydajności.

Nie będziemy przekazywać tych danych Gmaila innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne w celu zapewnienia i poprawy tych funkcji, zgodnie z obowiązującym prawem lub w ramach fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów.

User.com nie będzie wykorzystywał tych danych Gmaila do obsługi reklam.

User.com nie pozwoli ludziom odczytywać tych danych, chyba że wyrazimy zgodę na konkretne wiadomości, co jest konieczne w celu zapobiegania nadużyć bezpieczeństwa, przestrzegania obowiązującego prawa lub dla wewnętrznych operacji User.com, gdy dane zostały zagregowane i zanonimizowane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/cloud/answer/9110914#privacy-policy-language

Sekcja 4 - Płatności

Jeżeli zdecydujesz się na płatność bezpośrednią w kwestii zakupu, User.com zachowuje informację na temat Twojej karty kredytowej. Informacja ta jest zakodowana zgodnie z normą bezpieczeństwa wydaną przez Payment Card Industry Security Standards Council (PCI-DSS). Informacje na temat transakcji zakupowej są przechowywane tak długo jak będzie to koniecznie by sfinalizować transakcję. Po dokończeniu procesu, wszystkie informacje są kasowane.

Wszystkie transakcje wykonywane przez zewnętrznych usługodawców płatności, nie są przez nas przechowywane ani przetwarzane.

Wszystkie bezpośrednie płatności realizowane przez zewnętrznych usługodawców dostosowane są do PCI-DSS, zarządzanym przez PCI Security Standards Council, obsługujący karty Visy, MasterCard, American Express oraz Discover.

Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczeństwo danych transakcji płatniczych dokonywanych na UserEngage oraz powiązanych usługodawców zewnętrznych.

Sekcja 5 - Usługi Strony Trzeciej

Generalnie, usługodawcy zewnętrzni naszego serwisu mają możliwość zbierania, używania i ujawniania informacji tylko i wyłącznie w zakresie, w którym realizowania jest dla nas usługa.

Jednakże, określeni usługodawcy zewnętrzni, tacy jak usługodawcy płatności, mają własną politykę prywatności w odniesieniu do informacji, których im dostarczasz w celu sfinalizowania transakcji zakupowej.

Podczas korzystania z wyżej wymienionych usług, warto przeczytać politykę prywatności, co pozwoli zrozumieć sposoby w jakie informacje są przetwarzane przez tych usługodawców.

W szczególności, pamiętaj, że niektórzy usługodawcy mogą znajdować się lub posiadać oddziały w innych okręgach prawnych niż Ty. Jeśli więc zdecydujesz się na przeprowadzenie transakcji, która wymaga korzystanie z zewnętrznych usługodawców, miej świadomość, że Twoje informacje są podporządkowane regulacjom prawnym miejsca, gdzie znajdują się oddziały usługodawców.

Dla przykładu, jeżeli znajdujesz się w Kanadzie, a Twoja transakcja jest przetwarzana przez usługodawcę ze Stanów Zjednoczonych, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie amerykańskiego prawa, uwzględniając również USA Patriot Act.

W momencie opuszczenia naszej strony bądź przekierowania na stronę/aplikację zewnętrznego usługodawcy, polityka prywatności i Regulamin strony nie obowiązuje.

Kiedy klikniesz na link na naszej stronie, usługodawca zewnętrzny może Cię przekierować poza UserEngage. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron, więc zachęcamy do zapoznania się z tym osobiście.

Sekcja 6 - Bezpieczeństwo

Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Podane przez Państwa dane są szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet przy użyciu technologii SSL i są przechowywane z wykorzystaniem szyfrowania AES-256 na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Sekcja 7 - Ciasteczka

Pliki "cookies", czyli tak zwane Ciasteczka, są to pliki, które są przesyłane przez usługodawcę do dysku twardego Twojego komputera poprzez przeglądarkę (jeśli wyrazisz na to zgodę). Wszystko to umożliwia danej stronie bądź usługodawcy na rozpoznanie Twojej przeglądarki i przechwycenie różnego rodzaju informacji.

Używamy ciasteczek do zapamiętania i przetwarzania danych, zrozumienia i zapisania preferencji użytkowników, przygotowania zbiorczych danych o ruchu na stronie oraz wszystkich interakcjach na niej przeprowadzonych by móc zaoferować lepszą jakość usług w przyszłości. Możemy również posłużyć się pomocą usługodawców zewnętrznych, które śledzą te informacje w naszym imieniu.

Sekcja 9- Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46 / EC (zwanego dalej RODO) oświadczamy, że sposób postępowania z danymi osobowymi i prawami osób, których dane dotyczą, opiera się na następujących zasadach:

1. The administrator of personal data is User.com Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (00-844) ul. Grzybowska 87 - hereinafter "the Administrator".

2. The Administrator can be contacted via the email address: greg@user.com, by phone at +48575636888 or in writing to the address of the Administrator's seat.

3. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora mogą być następujące:
a) Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie danych polega na wyrażeniu zgody na przesyłanie Państwu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, mms), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych o User.com Sp. z o.o., jego usługach, organizowanych imprezach, w tym newsletterów.
b) Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność tego przetwarzania w celu realizacji umowy, jeżeli została z Tobą zawarta umowa o współpracy lub umowa dotycząca produktów oferowanych przez User.com Sp. z o.o,
c) Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz rachunkowości;
d) art. 6 (1) (b) d) RODO, tj.: - dane są przetwarzane w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
e) Article 6 (1) (b) f) GDPR, i.e.: - data processing takes place due to the Administrator's legitimate interest in answering questions, providing information on its activities, and its products and services at the request of interested persons,
f) Article 6 para. 1 lit. f) GDPR, i.e.: - data processing takes place due to the Administrator's legitimate interest in conducting analyzes to improve the services provided and to introduce new services;
g) Article 6 para. 1 lit. f) GDPR, i.e. - data processing takes place due to the Administrator's legitimate interest in establishing / pursuing claims or defending against claims,

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane dobrowolnie i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów lub dopóki Państwo nie zgodzą się na dalsze ich przetwarzanie lub też nie wycofają Państwa zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane anonimowych użytkowników będą przechowywane przez 30 dni, natomiast dane zweryfikowanych użytkowników będą przechowywane przez okres 10 lat od początku roku następującego po roku, w którym udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym, w szczególności kontrahentom, dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów

6. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do treści danych oraz ich korekty, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych - jeżeli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili ją wycofać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało przeprowadzone na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres e-mail podany w pkt. 2 powyżej lub w formie pisemnej na adres Administratora.

8. Dane użytkownika będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 1. 22 ust. 1 i 4 RODO,

9. nie będą one przenoszone do państw trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy siedziba statutowa kontrahenta, o którym mowa w pkt 5, znajduje się w państwie trzecim.

10. If you think that the processing of personal data by User.com Sp. z o.o. violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data in the Member State of your habitual residence, place of work or place of alleged violation.
Below are the types of personal data that we process:
City
Region
Country
Time zone
Browser
Browser version
Current URL
Referrer
Initial referring domain
Operating system
Cyclical commission
Screen height
Screen width
Last Seen (last set or updated property)
First view(property set or updated for the first time) as wel as categories of data subjects
Users of internet and mobile applications for clients
You can get even more detailed information on personal data protection at the administrator's office or by contacting us

Sekcja 10- Zmiany w Polityce Prywatności

Zachowujemy prawo do modyfikacji polityki prywatności w dowolnym czasie, więc proponujemy często przeglądać tę sekcję. Zmiany w polityce prywatności są wiążące od momentu opublikowania ich na stronie. Jeżeli dokonane zostaną zmiany rzeczowe w zapisie, poinformujemy Cię o aktualizacji, więc pozostajesz z nami w ciągłym kontakcie w kwestii danych, które zbieramy i wykorzystujemy, w jakich okolicznościach, jeśli wystąpią, przetwarzamy je i/lub ujawniamy.

Jeżeli nasza strona połączy się bądź zostanie pozyskana przez inną firmę, Twoje dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom strony, którzy wciąż mogą pozostać przy dawnym modelu sprzedaży produktów i usług.

Sekcja 11 - Inne Umowy

Nie ukierunkowujemy naszych usług na osoby poniżej 13 roku życia.

Całkowicie respektujemy zasadę zadośćuczynienia, oznaczającą, że każda osoba ma prawo do wszczęcia postepowania prawnego w momencie, gdy dane osobowe nie są przetwarzane i zbierane w sposób, wytyczony przez prawo. Ta zasada oznacza, że nie tylko osoby indywidualne mają prawo do działań prawnych w kwestii poszanowania danych osobowych, ale również mogą odwołać się do instytucji prawnych bądź rządowych w celu przeprowadzenia postepowania śledczego w momencie, gdy usługodawcy nie przestrzegają zasad polityki prywatności.

Prosimy Cię o Twój adres email w celu zgodności z CANSPAM, co oznacza, że zgadzamy się z poniższym:

Jeśli kiedykolwiek zechcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości, możesz poinformować nas poprzez e-mail
a my natychmiast usuniemy Cię z CAŁEJ korespondencji.

Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo. Po utworzeniu tej polityki prywatności dodamy do niej link na naszej stronie głównej lub na pierwszej ważnej stronie po wejściu na naszą stronę. Nasz link Polityka prywatności zawiera słowo "Prywatność" i można go łatwo znaleźć na stronie podanej powyżej. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach polityki prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy mogą zmieniać swoje dane osobowe logując się na swoje konto.

Informacje kontaktowe

Jeżeli chciałbyś: mieć dostęp, poprawić, zmienić, usunąć swoje dane osobowe, wysłać zażalenie, albo po prostu uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym doradcą polityki prywatności poprzez contact@userengage.com

Jeżeli masz pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

User.com SP Z O.O
Grzybowska 87
Warszawa, 00-844
Polska
contact@userengage.com