csv

Import plików CSV

Jakie dane mogę importować?

  • Dane wszystkich użytkowników
  • Atrybuty użytkownika
  • Kontakty

Jak zaimportować swoje dane z plikiem .CSV

Pamiętaj, aby w pliku CSV użyć kodowania UTF-8! kodowanie i bewell-formatted.
  1. Po pierwsze. udaj się dohttps://app.userengage.com/import/
  2. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik
  3. Wybierz plik w eksploratorze, a następnie kliknij Open
  4. Ewentualnie, możesz wprowadzić nazwy tagów by łatwiej rozpoznać dane, które zamierzasz zaimportować.

Jeśli zrobiłeś to wszystko - import danych jest gotowy!

Uaktualnianie danych użytkowników przy użyciu plików CSV

Przebiega to dokładnie tak samo jak proces importu danych. Jedyną różnicą jest, że dane użytkowników, które chcesz uaktualnić muszą być zgodne ze wcześniejszym adresem email (ten sam adres email).

Na przykład:
Chcesz zaktualizować Jan Kowalski, Stany Zjednoczone, jan@kowalski.com.

John przeniósł się do Kanady, więc chcemy uaktualnić jego dane z Jan Kowalski, Kanada, jan@kowalski.com.