tumblr

Integracja Tumblr

Zobacz jak zintegrować User.com z Tumblr!

Zaloguj się do swojego konta Tumblr

Kliknij w górnej części strony by rozwinąć menu. A następnie kliknij Edit apearance

Znajdź i kliknij Edit theme przycisk

Po lewej stronie kliknij Edit HTML Następnie przewiń w dół do końca kodu i wstaw kod znajdujący się poniżej przed zakończeniem tagu</body>

Kod:

<script>
window.civchat = {
  apiKey: 'TWÓJ_KLUCZ_API'
};
</script>
<script data-cfasync="false" src="https://<your_app_subdomain>.user.com/widget.js"></script>

You can find your API key and app domain by going to your app and selecting Setup & Integrations in App Settings

Ostatni krok to kliknąć Update Preview, następnie Save