Stwórz produkt
godny doskonałości

hero
hero

Zrozumienie podstawowych zachowań i działań

Zbadaj każdy ruch i każde pojedyncze zdarzenie wykorzystując swoją aplikację - wszystkie działania użytkowników mogą być istotna dla zrozumienia całych procesów.

Analizuj wszystkie zebrane informacje

Przetwarzaj dane o pojedynczym użytkowniku, określonych segmentach lub wszystkich klientach. Skorzystaj z najbardziej efektywnych filtrów na rynku.

Najnowocześniejsze
narzędzia analityczne

Zdefiniuj wszystko za pomocą Pulpitów i Agregatorów, aby uzyskać dokładne raporty. Zachowaj wszystkie ważne dla Ciebie wskaźniki pod kontrolą.

Gotowe do użycia szablony

Pomiń monotonną pracę. Postaraj się szybko wdrożyć gotowe wzorce automatyzacji.
Zebraliśmy ogromną bibliotekę konfigurowalnych szablonów, specjalnie dla Ciebie.