Aktualizacja atrybutu

Zmień standardowe lub niestandardowe atrybuty użytkownika takie jak "Imię" lub "Wielkość firmy" do poszczególnej wartości.

Przykłady automatyzacji