Wyślij kampanię email

Wyślij uprzednio zdefiniowaną kampanię e-mail w sytuacji gdy użytkownik spełni Twoje warunki. Ten moduł może również wywołać dalsze działania w sytuacji gdy użytkownik otworzy wiadomość, kliknie w link w wiadomości, prześle odpowiedź lub w sytuacji, gdy użytkownik wypisze się z listy mailingowej.

Przykłady automatyzacji