Notyfikacje Push

Wysyłaj powiadomienia push, np. do zwiększania ruchu i ponownego angażowania starych użytkowników.

Przykłady automatyzacji