Zdarzenie produktowe

Aktywuje proces, gdy użytkownik wywołuje określone zdarzenie produktowe.

Przykłady automatyzacji