Rozmowa telefoniczna

Niezależnie od statusu, możesz użyć wywołań przychodzących i wychodzących, aby wywołać pewne działanie.

Przykłady automatyzacji