Powiadomienie mobilne

Wysyłaj powiadomienia mobilne do określonego agenta, gdy masz zainstalowaną aplikację mobilną User.com.

Przykłady automatyzacji