Blok kodu HTML

Utwórz zasady dotyczące zmiany treści Twojej strony za pomocą ukierunkowanych i spersonalizowanych komunikatów na stronie dzięki atrybutom użytkownika na przykład - lokalizacja.

Przykłady automatyzacji