Filtr

Moduł ten umożliwia filtrowanie użytkowników w zależności od tego, czy ich atrybuty spełniają określone kryteria. Na przykład: sprawdź czy jest to użytkownik logujący się z Wielkiej Brytanii, którego domyślnym językiem jest francuski lub niemiecki.

Przykłady automatyzacji