Wyzwalacz eventu

Eventem może być dowolna akcja wykonana na stronie przez użytkownika. Na przykład: wypełnienie formularza na stronie przez odwiedzającego. Możesz tworzyć eventy używając JavaScript API lub REST API.

Przykłady automatyzacji