Przypisz agenta

Przypisuj agentów do konkretnych konwersacji.

Przykłady automatyzacji