Agent odpowiedział

Sprawdź, czy jeden z agentów odpowiedział na pytanie postawione przez użytkownika. Przydatne, gdy Twoi agenci nie są dostępni, ale chcesz pokazać, że troszczysz się o każdego użytkownika.

Przykłady automatyzacji