Dodaj do listy

Dodaj użytkowników do konkretnych list. Jest to przydatne, gdy chcesz dodać użytkowników do newsletterów.

Przykłady automatyzacji