Warunki Świadczonych Usług

Nie wahaj się skontaktować się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad. Odpowiemy na nie z przyjemnością za pośrednictwem czatu.

Przegląd

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w proces usługowy i tym samym, zgadzasz się na zasady korzystania ze strony określone w Regulaminie strony ("Regulamin"), zawierającym wszystkie dodatkowe zasady i warunki, do których się odnosimy i które są dostępne przez hyperlink. Ten Regulamin dotyczy wszystkich użytkowników strony, również tych, którzy przeglądają stronę, są dostawcami usług, sprzedającymi, klientami bądź są podmiotami tworzących się treści na stronie.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny należy starannie zapoznać się z Regulaminem. Poprzez wejście bądź użycie jakiejkolwiek części serwisu, zgadasz się przestrzegać zasad, opisanych w Regulaminie. Jeśli się nie zgadasz z wymienionymi punktami, możesz nie uzyskać dostępu do strony i korzystania z usługi. Zaakceptowanie Regulaminu jest sprawą indywidualną i dotyczy wyłącznie tego Regulaminu.

Jakakolwiek nowa opcja bądź narzędzie dodane do obecnej strony, jest również zależne od Regulaminu. Masz wgląd do najnowszej wersji Regulaminu w dowolnym momencie podczas swojego pobytu na naszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie. W twoim obowiązku należy regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone zmiany. Używanie tego serwisu i ciągły dostęp do strony jest jednoznaczny z zaakceptowaniem wszystkich zmian.

Sekcja 1 - Warunki

Zgadzając się na powyższe warunki, potwierdzasz, że osiągnąłeś/aś pełnoletność rozumianą przez zapisy prawne danego państwa lub regionu by móc z niej korzystać. Jeżeli Twój wiek daje Ci moc prawną, możesz udzielić zgody na korzystanie ze strony osobom niepełnoletnim, które są pod Twoją bezpośrednią opieką.

Nie możesz używać naszego produktu w celach niezgodnych z prawem bądź związanych z brakiem autoryzacji, oraz takich, które związane są z naruszeniem przepisów prawnych Twojego kraju (włączając w to prawa autorskie).

Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem serwisu i do serwisu wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym.

Złamanie i nie przestrzeganie Regulaminu oznacza zerwanie warunków współpracy z Serwisem.

Sekcja 2 - Warunki Ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu bez podania przyczyny w dowolnym czasie.

Zgadzasz się na to, że Twoje dane osobiste (oprócz danych z karty kredytowej) mogą zostać przesłane w niezaszyfrowanej formie i a) zostać wysłane do różnych sieci; i b) zmienione w celach dostosowania się do technicznych wymagań sieci łączącej lub urządzeń elektronicznych. Dane karty kredytowej są zawsze zaszyfrowane podczas transferu między serwisami.

Użytkownik zgadza się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Nagłówki użyte w tej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać, ani w inny sposób wpływać na te warunki.

Sekcja 3 - Dokładność, Kompletność i Ponadczasowość Informacji

Nie jesteśmy odpowiedzialni za informację dostępną na tej stronie, która nie jest trafna, kompletna bądź bieżąca. Treści na tej stronie są dostarczane w celach ogólnych informacji i nie powinno się do nich ograniczać podczas podejmowania ostatecznej decyzji bez porównania ich z bardziej szczegółowymi, precyzyjnym i aktualnymi informacjami. Każda decyzja podjęta na bazie informacji ze strony jest podejmowana na Twoje własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewną historię informacji, która nie jest bieżąca i stanowi materiał do własnej interpretacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści strony w dowolnym czasie, ale jesteśmy również zwolnieni z obowiązku informowania o zmianach informacji na stronie. Zgadasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na stronie.

Sekcja 4 - Modyfikacje Usługi i Ceny

Ceny naszych produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany bądź zaprzestania usług (bądź jej części) bez uprzedzenia w dowolnym czasie.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za Ciebie oraz działania żadnych stron trzecich opartych na modyfikacjach, zmianach cen, zawieszeniu lub zerwaniu współpracy z User.com.

Sekcja 5 - Fakturowanie i Informacje o Koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy Twojego zamówienia. Możemy ograniczyć lub unieważnić ilość zakupionych planów, w pełnej dyskrecji, dla osoby, domostwa, lub zamówienia. Dotyczyć to może zamówień złożonych przez lub w imieniu tego samego użytkownika, karty kredytowej, oraz/lub jeśli zamówienia mają podany ten sam adres zamieszkania użytkownika lub adres dostawy. W powyższej sytuacji, wprowadzamy zmiany bądź unieważniamy zamówienie. Poinformujemy Ciebie o zmianie lub usunięciu zamówienia poprzez kontakt emailowy/telefoniczny zgodnie z danymi podanymi przy składaniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia bądź uniemożliwienia złożenia zamówienia, jeśli według nas, zostało złożone przez handlowców, sprzedawców bądź dystrybutorów.

Zgadasz się na dostarczenie bieżących, kompletnych i dokładnych danych na temat zakupu i konta dla wszystkich płatności na stronie. Zgadzasz się natychmiast zaktualizować konto i wszystkie na nim informacje, włączając Twój adres email, numer karty kredytowej wraz z datą wygaśnięcia, co umożliwia nam sfinalizowanie Twoich zamówień i skontaktowanie się z Tobą w razie potrzeb.

Nasza polityka refundacji opiera się na przedstawionym artykule tutaj. User.com akceptuje zwrot środków tylko w sytuacjach, w których potwierdzono, że problem został spowodowany przez działanie aplikacji User.com.

Sekcja 6 - Narzędzia Opcjonalne

Możemy umożliwić Ci dostęp do narzędzi usługodawców zewnętrznych, nad którymi nie mamy kontroli oraz ich nie monitorujemy.

Rozumiesz i zgadzasz się, że dajemy Ci dostęp do takich narzędzi, które "są" i "istnieją" bez żadnych gwarancji, przedstawień, warunków bez żadnego zatwierdzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, wynikającej z pojawiających się z lub związanymi z korzystaniem narzędzi usługodawców stron trzecich.

Jakiekolwiek użycie narzędzi dodatkowych oferowanych przez stronę jest podejmowane na Twoje ryzyko i uznanie. Upewnij się, że zapoznałeś się i zatwierdziłeś warunki korzystania z narzędzi, które dostarczają Ci zewnętrzni usługodawcy.

W przyszłości możemy również zaoferować Ci nowe usługi bądź/i opcje przez stronę (włączając opublikowanie nowych narzędzi i źródeł). Takie opcje i/lub usługi podlegają Regulaminowi.

Sekcja 8 - Komentarze Użytkowników, Opinie i Wszelkie Inne Zgłoszenia

Jeśli, na naszą prośbę, wyślesz pewne szczególne zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub wyślesz nam Twoje pomysły, sugestie, propozycje lub inne materiały online, przez e-mail, pocztę tradycyjną lub zbiorowo w sekcji "Komentarze", zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i inaczej używać na każdym nośniku wszelkie Twoje komentarze, które przesyłasz do nas. Nie mamy obowiązku (1) aby zachować wszelkie komentarze w zaufaniu; (2), wypłacać odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3), odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorować, edytować lub usuwać treści, które wpływają na naszą wyłączną dyskrecję, są niezgodne z prawem, obraźliwe, pornograficzne, niemoralne bądź w inny sposób stwarzające wątpliwości i niszczące własność intelektualną strony lub Regulaminu.

Zgadasz się na to, ze Twoje komentarze nie pogwałcą praw stron zewnętrznych, tj prawa autorskie, trademark, politykę prywatności, osobiste lub inne prawa danej jednostki. Ponadto, zgadasz się na to, ze Twoje komentarze nie będą zawierać treści obraźliwych i niezgodnych z prawem lub zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych programów, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie usługi lub powiązane strony. Nie możesz używać fałszywego adresu email, udając, że jesteś kimś innym, co wpływa na błędne odczytanie danych przez nas lub strony trzecie. Jesteś odpowiedzialni za każdy komentarz opublikowany przez Ciebie. Nie bierzemy odpowiedzialności za komentarze publikowane przez Ciebie i strony zewnętrzne.

Sekcja 9 - Informacje Osobiste

Przesłanie nam Twoich informacji osobistych przez stronę jest w oparciu o naszą Politykę Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności.

Sekcja 10 - Błędy, Nieścisłości i Zaniedbania

Od czasu do czasu może być informacja na naszej stronie lub w Usłudze, która zawiera błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, wysyłki opłat, czasu doręczenia i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo, aby poprawić wszelkie błędy, nieścisłości lub pominięcia, zmienić lub zaktualizować informacje lub anulować zamówienia, jeśli informacje o usłudze lub w witrynach powiązanych są nieadekwatne w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu Twojego zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmian lub wyjaśnień informacji w serwisie lub na dowolnej powiązanej witrynie, w tym bez ograniczeń, cennik, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Żadna określona aktualizacja lub odświeżanie daty zastosowane w usłudze lub na dowolnej powiązanej witrynie, należy wziąć pod uwagę w celu wskazania, że wszystkie informacje o Usłudze lub na dowolnej powiązanej witrynie zostały zmodyfikowane lub aktualizowane.

Sekcja 11 - Niedozwolone użytkowanie

Oprócz innych zakazów, jak określono w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) dla celów niezgodnych z prawem; (B) w celu uzyskania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynów; (C) naruszania żadnych międzynarodowych, przepisów federalne, prowincjonalne lub stanowe, zasad, praw, ani przepisów lokalnych; (D) naruszania prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (E) do nękania, nadużywania, znieważania, zniesławienia, oszczerstwa, dyskredytacji, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawności; (F) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (G) do przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który może być wykorzystywany w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej stronie, innych stronach internetowych lub w Internecie; (H) zbierania lub śledzenia danych osobowe innych osób; (I) spamowanie(J) wszystkich obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) zakłócać lub omijać zabezpieczenia Serwisu lub powiązanych stron, innych stronach internetowych lub w Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub z jakiejkolwiek powiązanej strony za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Sekcja 12 - Zastrzeżenie dotyczące Gwarancji; Ograniczenie Odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że rezultaty pracy będą dokładne lub niezawodne.

Zgadasz się na to, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas bez ówczesnego poinformowania.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z usługi lub niemożliwość korzystania z niej, jest wyłącznie na własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty są dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usług (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) przedstawionych jako "tak jak jest" i " jak dostępne" do użytku bez żadnych reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub zasugerowanych, wliczając w tym wszystkie sugerowane gwarancje lub warunków dot. wartości handlowej, jakości handlowej, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

In no case shall User.com, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

Sekcja 13 - Odszkodowanie

You agree to indemnify, defend and hold harmless User.com and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

Sekcja - Zasada Rozdzielności

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie podlega obowiązującemu prawu, a część nieegzekwowana uznana za oddzieloną od Regulaminu. Takie ustalenie nie powinno wpłynąć na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Sekcja 15 - Zakończenie świadczenia usług

Obowiązki i odpowiedzialności stron poniesione przed datą zakończenia będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi są skuteczne, jeżeli nie zostaną rozwiązane przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym czasie poprzez powiadomienie nas, że nie chcesz już dłużej korzystać z naszych usług, lub gdy zaprzestasz z korzystania naszej strony.

Jeśli w naszej ocenie podejrzewamy, że użytkownik nie wywiązały się z przestrzegania warunków i zasad dostępnych w Regulaminie, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie zaległe kwoty oraz wliczając datę zakończenia; lub możemy odmówić dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek jej części).

Sekcja 16 - Całkowita Umowa

Niedopatrzenia z naszej strony dotyczące egzekwowania naszych praw lub postanowień zawartych w Regulaminie nie stanowi zrzeczenia się ich.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez użytkownika z usług, zastępując wszelkie równoczesne umowy, porozumienia i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje warunków korzystania z usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko partii roboczej.

Sekcja 17 - Stosowanie Prawa Właściwego

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, w których możemy zapewnić Państwu usługi są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem:

UserEngage Sp. z o.o. 
Grzybowska 87 
Warszawa, 00-844 
Polska 
contact@userengage.com 

Rozdział 18 - Zmiany w Świadczeniu Usług

Możesz przejrzeć aktualną wersją Warunków Świadczenia usług w dowolnym czasie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Świadczenia Usług przez przesyłanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Do twojego obowiązku należy okresowe monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej. Dalsze użytkowanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza Twoją akceptację tych zmian.

Sekcja 19 - Kontakt

Pytania na temat Regulaminu przesyłaj na contact@userengage.com.